Sosiaalinen oikeudenmukaisuus

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus

20.2.2022 klo 12.26.32 UTC
#ValuesOverPower Volt is committed to standing up for European values.  Lawless political power has no place in Europe.

Volt ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus

Sunnuntaina 20. helmikuuta vietetään sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivää. Volt työskentelee ihmisoikeuksien ja köyhyyden poistamisen puolesta kuitenkin ympäri vuoden. Mitä sosiaalisella oikeudenmukaisuudella ja oikeuksilla oikeastaan tarkoitetaan? Voltin puolueohjelmassa mainitaan että ketään ei saa jättää oman onnensa nojaan - sukupuolesta, tuloista, uskonnosta tai alkuperästä riippumatta. Käytännössä tämä tarkoittaa useaa eri kohtaa:

Politiikkaa joka lopettaa sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, etnisyyteen, uskontoon, kansalliseen alkuperään, syntyperään tai ihonväriin perustuvan eriarvoisuuden ja syrjinnän. Eri Euroopan maissa, myös Suomessa, esiintyy edelleen paljon eriarvoisuutta ja syrjintää. Jokapäiväinen syrjintä ei kuitenkaan ole useinkaan näkyvää ja eriarvoisuus saattaa myös periytyä. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ja Volt on mukana useassa Euroopan laajuisessa ohjelmassa kuten:

Stop Homelessness
Europe Welcomes
Europe Cares

Politiikkaa joka lievittää köyhyyttä ja asunnottomuutta, takaa sosiaalisten vuokra-asuntojen saatavuuden, sosiaalietuudet ja ilmaisen terveydenhuollon sekä ilmaisen koulutuksen kaikille esiopetuksesta korkea-asteen koulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Asuntojen hinnat ovat nousseet monissa Euroopan kaupungeissa tavoittamattomiin, myös Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Kohtuuhintaiset asunnot ja miten sille tasolle päästään tulee vaatimaan yhteistyötä monen tahon osalta. Vähimmäistoimeentulon tulee olla kaikille taattu ja perustoimeentulotuen osalta tulee tehdä riittävästi kokeiluja. On myös aika ryhtyä toimiin lapsiperheiden köyhyyden vähentämiseksi.

Politiikkaa joka korostaa henkilön oikeutta omaan kehoonsa Euroopan laajuisilla yhdenmukaistetuilla lisääntymisoikeuksia, seksityötä ja ihmisarvoisen elämän lopettamista koskevilla säännöillä. Volt pyrkii siihen että yhtäläisiä oikeuksia riittää kaikille ja että naisten etenemistä työelämässä hidastava "lasikatto" puretaan.

Politiikkaa joka ottaa huomioon talouskriisien seuraukset ja tekoälyn tuomat tulevaisuuden haasteet. Volt haluaa lisätä rahoitusta Euroopan globalisaatiorahastolle (EGR), tukee siirtymistä vanhoista teollisuuden alojen työpaikoista uusiin työpaikkoihin sekä monikansallisten yritysten verotuksen lisäämistä.