Eurooppa seisoo Ukrainan tukena

Eurooppa seisoo Ukrainan tukena

23.2.2022 klo 14.42.12 UTC
Eurooppa Ukrainan tukena

Venäjän federaation Itä-Ukrainan separatistialueiden tunnustus ja siitä seurannut Venäjän joukkojen hyökkäys on kiistaton ja ennennäkemätön kansainvälisen oikeuden, vuoden 2014 Minskin pöytäkirjan ja Venäjän omien kansainvälisten sitoumusten rikkomus sekä sodanjulistus Ukrainaa vastaan.

Jatkamalla näitä toimia Venäjän hallitus ei ainoastaan vaaranna Ukrainan kansalaisten turvallisuutta ja oikeuksia vaan myös vahingoittaa Venäjän kansalaisten etuja.

Viittaamalla Ukrainaan "modernina rakennelmana, joka on erottamattomasti sidoksissa Venäjään", presidentti Putin pohjustaa laajamittaisempaa hyökkäystä Ukrainaan. Tämän vuoksi Volt kehottaa Euroopan unionia vastaamaan yhtenäisesti, voimakkaasti ja ankarilla seuraamuksilla.

Jos Venäjän federaatio ei vedä joukkojaan takaisin, Volt kehottaa kansainvälistä yhteisöä:

rankaisemaan venäläisiä pankkeja, yrityksiä, sotilashenkilöstöä ja muita Kremliin linkittyneitä henkilöitä, heidän perheitään ja liikekumppaneitaan;
lopettamaan kaikki liiketoimet Venäjän valtion, Kremliin yhteydessä olevien henkilöiden ja yritysten kanssa;
jäädyttämään kaikki valtionyritysten tai Kremliin yhteydessä olevien yritysten ja henkilöiden varat.
EU:n on autettava vahvistamaan Ukrainan instituutioita ja demokratiaa tukemalla Ukrainan kansalaisyhteiskuntaa. Lisäksi vaadimme, että Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto koordinoi jäsenvaltioiden reaktioita ja pakolaisten sijoittamista.

Venäjän toimet ovat selkeä viesti siitä, että Euroopan on pystyttävä toimimaan yhtenäisesti ja puolustautumaan säilyttääkseen itsenäisyytensä. Tämä edellyttää eurooppalaisia asevoimia. Lisäksi Volt vetoaa uuden ylikansallisen kyberjaoston puolesta, jonka tavoitteena on lisätä Euroopan sietokykyä kyber- ja sotilaallisia uhkia vastaan ja samalla välttää väkivaltaa.

Ukraina on ollut Venäjän federaation jatkuvan uhan alla vuodesta 2014 lähtien. Näyttää siltä, että Krimin liittäminen, Itä-Ukrainan piiritys ja jatkuva propagandasodankäynti ovat kaikki olleet alkusoittoa sille, mitä on tulossa seuraavaksi.

Ukrainan itsemääräämisoikeudesta ei voida neuvotella, ja me seisomme aina Ukrainan veljiemme ja sisariemme rinnalla.

Lisätietoja ehdotetuista pitkän aikavälin ratkaisuista.