Volt Suomi ja Volt Sverige kannattavat Nato-jäsenyyttä

Volt Suomi ja Volt Sverige kannattavat Nato-jäsenyyttä

28.2.2022 klo 5.00.00 UTC
Suomen NATO-jäsenyys, green helmet surrounded by purple stars

Seurauksena Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan Volt Suomi ja Volt Sverige ovat päättäneet kannattaa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Suomi ja Ruotsi ovat vuosikymmeniä noudattaneet väitetyn sotilaallisen puolueettomuuden politiikkaa. Venäjän aggressiivisen laajentuminen, naapurivaltioiden epävakauttaminen vuodesta 2008 lähtien, sen piittaamattomuus kansainvälisestä oikeudesta ja sopimuksista sekä sen viimeaikaiset Tukholmaan ja Helsinkiin kohdistuneet uhkaavat kommentit ovat osoittaneet, ettei Venäjä ole ollut luotettava kansainvälinen kumppani vuosikausiin. Aggression edessä hiljaisuus ja puolueettomuus auttavat sortajaa.

Ukrainassa Venäjä on jättänyt täysin huomiotta vuonna 1994 tehdyn Budapestin sopimuksen ehdot ja kieltäytynyt toimimasta Minskin sopimusten puitteissa. Presidentti Putin on viimeisimmissä lausunnoissaan hylännyt täysin todellisuuden, levittänyt irredentistisiä valheita ja kyseenalaistanut Ukrainan suvereniteetin. Ukrainalla ei ollut EU:n perussopimusten artikla 42.7:n tai Pohjois-Atlantin sopimuksen 5. artiklan tuomia turvatakuita. Volt Suomi ja Volt Sverige uskovat, että Venäjän käytöksen valossa Tukholman ja Helsingin ainoa oikea toimintatapa on liittyä Pohjois-Atlantin puolustusliiton jäseniksi vahvistaaksemme turvatakuitamme yhteisen turvallisuutemme takaamiseksi.

Volt Europan pitkän aikavälin tavoitteena on Euroopan strateginen autonomia yhteiseurooppalaisten puolustusvoimien perustamisen kautta. Tätä tavoitetta ei voida saavuttaa niin kauan kuin vihamielinen naapuri voi uhata EU:n jäsenvaltioita. Nato-jäsenyyden tarjoaman suojan turvin Suomi ja Ruotsi voivat rauhassa työskennellä Euroopan strategisen autonomian vahvistamiseksi ja vähentää Venäjän vaikutusvaltaa talouksissamme ja diplomaattisessa liikkumavarassamme. Volt Europan ehdotus yleiseurooppalaisista puolustusvoimista perustuu Nato-yhteistyön kehittämiseen, ja Nato-jäsenyys valmistaisi Suomen ja Ruotsin puolustusvoimia paremmin siirtymään kohti todellista eurooppalaista sotilaallista yhteistyötä.

Volt Suomi ja Volt Sverige kehottavat Ruotsin valtiopäiviä ja Suomen eduskuntaa aloittamaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyysneuvottelut mahdollisimman pian.