Miten luoda toimivampi EU?

Miten luoda toimivampi EU?

11.5.2023 klo 7.31.41 UTC
Euroopan Parlamentti, Bryssel, kuva Guillaume Périgois @ Unsplash
Miten luoda parempi EU

Eurooppa-päivänä keskusteltiin EU:n yhtenäisyydestä ja iloittiin EU:n saavutuksista. Samalla muisteltiin myös Schumanin julistusta joka julistettiin 9. toukokuuta 1950. Euroopan Unioni instituutiona ei kuitenkaan ole täydellinen. On useita kohtia joita tulisi parantaa. Volt MEP Damian Boeselager mainitsi näistä tärkeimmät jäsenille osoitetussa Eurooppa-päivän puheessaan ja kirjoittamassaan blogissa:

Turvapaikan haku ja maahanmuutto
Tulevaisuudessa riippuvuutemme työntekijöistä vain lisääntyy. Ei ole mikään salaisuus, että Eurooppa ikääntyy. Ikääntyvä yhteiskunta johtaa valtavaan pulaan osaamisesta, heikentää tuottavuuttamme ja myös taloudellista merkitystämme maailmassa. Myös EU:n työmarkkinat
voisivat kilpailla muiden markkinoiden kanssa jotka houkuttelevat kykyjä muualta (esim. USA, Kanada, Iso-Britannia, Australia). Työperusteista maahanmuuttoa pitäisi parantaa ja työn perässä muuttoa suunnittelevien henkilöiden tulisi olla helpompi ja nopeampi saada työpaikka.
Linkki Damianin blogiin: https://www.damianboeselager.org/blog/dont-forget-the-95-why-europe-needs-to-seize-opportunities-of-labour-migration

Digitalisaatio

Digitalisaatio merkitsee isoa muutosta ja EU:n tulisi työskennellä paljon enemmän siihen liittyvän yksityisyyden, oikeusjärjestelmien ja arvojen parissa. Esimerkiksi sähköisen tunnistamisen käyttöönottoa olisi hyvä lisätä. Samalla voitaisiin luoda turvallinen ja tehokas digitaalinen infrastruktuuri yritysten ja kansalaisten innovaatioiden mahdollistamiseksi. Myös tiedot julkisista
päätöksistä, esim. oikeuskäsittelyistä tulisi olla helpommin saatavilla.

Ilmastonmuutos
EU:n tulisi tehdä nykyistä enemmän ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Ihmisten aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä tulisi vähentää nopeammin. Euroopan autoteollisuus tarvitsee uusia ideoita ja on nyt liian riippuvainen muualla tehdystä tuotannosta. EU voisi myös tutkia huomattavasti enemmän ilmastonmuutokseen liittyvää dataa ja tehdä siihen pohjautuen uusia suunnitelmia.

Yhteistyö ja osallistuminen
Yhteistyötä EU:n sisällä tulisi parantaa ja eri osapuolet voisivat kommunikoida paremmin keskenään. EU-vaalien tulosten tulisi näkyä suorina politiikan toimina jotka parantaisivat kansalaisten elinoloja. Kansalaisosallistumisesta pitäisi tehdä helpompaa, laajempaa ja näkyvämpää.


Kuva: Guillaume Périgois @ Unsplash